Detail zverejnenia zmluvy - 592/2019

Evidenčné číslo: 592/2019
Názov zmluvy: Nájomná zmluva č. 30201/NZ-199/2019/Ovčiarsko/166/Sl uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: prenájom časti pozemku
Cena: 71.55 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa - sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO: 35919001
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Ďurišin, Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
Funkcia: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, podpredseda predstavenstva

Dátum podpisu: 06.08.2019
Dátum zverejnenia: 06.08.2019
Dátum účinnosti: 07.08.2019
PDF príloha: