Detail zverejnenia zmluvy - 601/2019

Evidenčné číslo: 601/2019
Názov zmluvy: Darovacia zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: darovanie materiálu
Cena: 570.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Vibroakustika, s.r.o.
Adresa - sídlo: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO: 46352848
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Peter Palko, PhD.
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 31.07.2019
Dátum zverejnenia: 01.08.2019
Dátum účinnosti: 02.08.2019
PDF príloha: