Detail zverejnenia zmluvy - 526/2019

Evidenčné číslo: 526/2019
Názov zmluvy: Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. a § 269 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v plat. znení medzi zmluvnými stranami
Predmet zmluvy: dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: LUNYS, s.r.o.
Adresa - sídlo: Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
IČO: 36472549
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Peter Kaňuk, Stanislav Petrula
Funkcia: konateľ spoločnosti, konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Dátum účinnosti: 04.07.2019
PDF príloha: