Detail zverejnenia zmluvy - 459/2019

Evidenčné číslo: 459/2019
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky k 31.12.2018
Cena: 1000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. Viera Blažeková
Adresa - sídlo: Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Viera Blažeková
Funkcia: štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 196

Dátum podpisu: 03.06.2019
Dátum zverejnenia: 10.06.2019
Dátum účinnosti: 11.06.2019
PDF príloha: