Detail zverejnenia zmluvy - 434/2019

Evidenčné číslo: 434/2019
Názov zmluvy: Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Predmet zmluvy: financovanie nákladov Spoločného obecného úradu Strečno
Cena: 3.77 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Obec Strečno
Adresa - sídlo: OcÚ Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno
IČO: 00321648
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Bc. Dušan Štadáni
Funkcia: starosta obce

Dátum podpisu: 01.04.2019
Dátum zverejnenia: 31.05.2019
Dátum účinnosti: 01.06.2019
PDF príloha: