Detail zverejnenia zmluvy - 380/2019

Evidenčné číslo: 380/2019
Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: najneskôr do 3 rokov po realizácii stavby uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Miškár
Funkcia: oprávnený k podpisu na základe poverenia

Dátum podpisu: 05.03.2019
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Dátum účinnosti: 08.05.2019
PDF príloha: