Detail zverejnenia zmluvy - 270/2019

Evidenčné číslo: 270/2019
Názov zmluvy: Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet zmluvy: upravenie počtu zberných nádob, resp. ich vývozu v niektorých komoditách
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Natur - Pack, a.s.
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 19.03.2019
Dátum zverejnenia: 25.03.2019
Dátum účinnosti: 26.03.2019
PDF príloha: