Detail zverejnenia zmluvy - 183/2019

Evidenčné číslo: 183/2019
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: spolupráca pri získavaní sponzorov
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca

Dátum podpisu: 07.02.2019
Dátum zverejnenia: 19.02.2019
Dátum účinnosti: 20.02.2019
PDF príloha: