Detail zverejnenia zmluvy - 142/2019

Evidenčné číslo: 142/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva uzatvorená medzi podnikom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Predmet zmluvy: dodanie telefónu
Cena: 9.90 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovak Telekom, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Silvia Haburaj
Funkcia:

Dátum podpisu: 07.02.2019
Dátum zverejnenia: 07.02.2019
Dátum účinnosti: 08.02.2019
PDF príloha: