Detail zverejnenia zmluvy - 85/2019

Evidenčné číslo: 85/2019
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 30201/NZ-040/2014/Ovčiarsko/166/Sl zo dňa 7.11.2014
Predmet zmluvy: zmena doby nájmu a výšky úhrady
Cena: 590.58 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
IČO: 35919001
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Ďurišin, Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
Funkcia: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, podpredseda predstavenstva

Dátum podpisu: 24.01.2019
Dátum zverejnenia: 25.01.2019
Dátum účinnosti: 26.01.2019
PDF príloha: