Detail zverejnenia zmluvy - 66/2019

Evidenčné číslo: 66/2019
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/088 uzavretá podľa ust. § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"
Cena: 9.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: KOMENSKY, s.r.o.
Adresa - sídlo: Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice
IČO: 43908977
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Rybár
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 21.01.2019
Dátum zverejnenia: 22.01.2019
Dátum účinnosti: 23.01.2019
PDF príloha: