Detail zverejnenia zmluvy - 45/2019

Evidenčné číslo: 45/2019
Názov zmluvy: Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: ročná hlavná kontrola detského ihriska
Cena: 180.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: EKOTEC, spol. s r.o.
Adresa - sídlo: Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
IČO: 00687022
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Dominik Hančík
Funkcia: vykonávateľ

Dátum podpisu: 16.01.2019
Dátum zverejnenia: 17.01.2019
Dátum účinnosti: 18.01.2019
PDF príloha: