Detail zverejnenia zmluvy - 886/2017

Evidenčné číslo: 886/2017
Názov zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Predmet zmluvy: zrušenie pôvodnej zmluvy na predkladanie projektov č. 12/PRV/2015 a spolupráca nba príprave projektu v zmysle novovyhlásenej výzvy č. 22/PRV/2017
Cena: 6800.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: MP Profit PB, s.r.o.
Adresa - sídlo: Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 50068849
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Potecký
Funkcia: konajúci

Dátum podpisu: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 07.12.2017
Dátum účinnosti: 08.12.2017
PDF príloha: