Detail zverejnenia zmluvy - 885/2017

Evidenčné číslo: 885/2017
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Predmet zmluvy: Balík Biznis linka L
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovak Telekom, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Silvia Haburaj
Funkcia:

Dátum podpisu: 06.12.2017
Dátum zverejnenia: 07.12.2017
Dátum účinnosti: 08.12.2017
PDF príloha: