Detail zverejnenia zmluvy - 855/2017

Evidenčné číslo: 855/2017
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 468/2016
Predmet zmluvy: opätovné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Cena: 95748.84 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno-obchodná činnosť
Adresa - sídlo: ul. Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Obšivan
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Dátum účinnosti: 30.11.2017
PDF príloha: