Detail zverejnenia zmluvy - 847/2017

Evidenčné číslo: 847/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. .... uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: Zhotovenie diela: Investícia súvisiaca so zvýšením bezpečnosti v obci Ovčiarsko v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.
Cena: 85846.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: ESMO Žilina, a.s.
Adresa - sídlo: Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
IČO: 36442763
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Petr Král
Funkcia: predseda predstravenstva a generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Dátum účinnosti: 30.11.2017
PDF príloha: