Detail zverejnenia zmluvy - 776/2017

Evidenčné číslo: 776/2017
Názov zmluvy: Zmluva č.123745 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len "zmluva") uzatvorená podľa § 9 ods.6 a § 10 zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie
Cena: 63612.24 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Environmentálny fond
Adresa - sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO: 30796491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kalivoda
Funkcia: riaditeľ

Dátum podpisu: 17.10.2017
Dátum zverejnenia: 25.10.2017
Dátum účinnosti: 26.10.2017
PDF príloha: