Detail zverejnenia zmluvy - 721/2017

Evidenčné číslo: 721/2017
Názov zmluvy: Oznámenie o ukončení zmluvy
Predmet zmluvy: MID Integrovaná zmluva
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská energetika, a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaloviar
Funkcia: riaditeľ sekcie

Dátum podpisu: 02.10.2017
Dátum zverejnenia: 09.10.2017
Dátum účinnosti: 10.10.2017
PDF príloha: