Detail zverejnenia zmluvy - 715/2017

Evidenčné číslo: 715/2017
Názov zmluvy: Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: záväzok zmluvných strán uzatvoriť Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa - sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO: 35919001
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Ďurišin, Ing. Ladislav Dudáš
Funkcia: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, podpredseda predstavenstva

Dátum podpisu: 08.09.2017
Dátum zverejnenia: 02.10.2017
Dátum účinnosti: 03.10.2017
PDF príloha: