Detail zverejnenia zmluvy - 666/2017

Evidenčné číslo: 666/2017
Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov na prízemí Viacúčelovej budovy o celkovej výmere 121 m2
Cena: 363.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Martina Kršíková
Adresa - sídlo: Juraja Fándlyho 2162/3, 010 01 Žilina
IČO: 51113121
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Martina Kršíková
Funkcia:

Dátum podpisu: 14.09.2017
Dátum zverejnenia: 14.09.2017
Dátum účinnosti: 15.09.2017
PDF príloha: