Detail zverejnenia zmluvy - 651/2017

Evidenčné číslo: 651/2017
Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet zmluvy: dodávka elektriny
Cena: 10.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská energetika, a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Šadibolová
Funkcia: poradca

Dátum podpisu: 06.09.2017
Dátum zverejnenia: 13.09.2017
Dátum účinnosti: 14.09.2017
PDF príloha: