Detail zverejnenia zmluvy - 624/2017

Evidenčné číslo: 624/2017
Názov zmluvy: Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
Predmet zmluvy: spolufinancovanie projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Ovčiarsko
Cena: 2780.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: GAME INVEST, s.r.o.
Adresa - sídlo: Moyzesova 22, 010 01 Žilina
IČO: 44393253
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Jozef Piovarči
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 28.08.2017
Dátum zverejnenia: 28.08.2017
Dátum účinnosti: 29.08.2017
PDF príloha: