Detail zverejnenia zmluvy - 616/2017

Evidenčné číslo: 616/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Predmet zmluvy: uskutočnenie diela "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Ovčiarsko"
Cena: 52773.72 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: ORAVSTAV, s.r.o.
Adresa - sídlo: Dlhá nad Oravou 175, 027 55 Dlhá nad Oravou
IČO: 48073857
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Andrej Geloň
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 18.08.2017
Dátum zverejnenia: 23.08.2017
Dátum účinnosti: 24.08.2017
PDF príloha: