Detail zverejnenia zmluvy - 605/2017

Evidenčné číslo: 605/2017
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
Predmet zmluvy: zmena článku II. zmluvy - Výška a účel dotácie
Cena: 1960.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Občianske združenie Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Ovčiarsko č. 16, 010 04 Ovčiarsko
IČO: 42434131
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Rastislav Vršanský
Funkcia:

Dátum podpisu: 17.08.2017
Dátum zverejnenia: 17.08.2017
Dátum účinnosti: 18.08.2017
PDF príloha: