Detail zverejnenia zmluvy - 406/2017

Evidenčné číslo: 406/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2017
Predmet zmluvy: dotácia zo štátneho rozpočtu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
Cena: 4000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: SR zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Adresa - sídlo: Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
IČO: 30416094
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Tibor Šimoni MBA
Funkcia: vedúci služobného úradu

Dátum podpisu: 27.07.2017
Dátum zverejnenia: 08.08.2017
Dátum účinnosti: 09.08.2017
PDF príloha: