Detail zverejnenia zmluvy - 446/2017

Evidenčné číslo: 446/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
Cena: 957.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Jozefína Smolková, štatutárny audítor, č. licencie 232
Adresa - sídlo: Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 20.06.2017
Dátum zverejnenia: 27.06.2017
Dátum účinnosti: 28.06.2017
PDF príloha: