Detail zverejnenia zmluvy - 421/2017

Evidenčné číslo: 421/2017
Názov zmluvy: Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: prenájom pozemkov na vybudovanie stavby "Obytná zóna Slnečná stráň Ovčiarsko, SO 01 Prístupová komunikácia k obytnej zóne Slnečná stráň Ovčiarsko"
Cena: 100.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Andrej Filip, Ing. Lukáš Beliš, Jana Belišová
Adresa - sídlo: Pittsburgská 1627/1, 010 08 Žilina, 013 13 Konská 83, 013 13 Konská 83
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 16.06.2017
Dátum zverejnenia: 19.06.2017
Dátum účinnosti: 20.06.2017
PDF príloha: