Detail zverejnenia zmluvy - 345/2017

Evidenčné číslo: 345/2017
Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: finančné prostriedky na zakúpenie multifunkčného kopírovacieho zariadenia CANON
Cena: 100.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Ivan Mikudík, Peter Polko, Ing. Karol Starinský
Adresa - sídlo: Moyzesova 971/12, 010 01 Žilina, 013 13 Stránske 430, Marček 113, 013 32 Svederník
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 18.05.2017
Dátum zverejnenia: 25.05.2017
Dátum účinnosti: 26.05.2017
PDF príloha: