Detail zverejnenia zmluvy - 237/2017

Evidenčné číslo: 237/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu (VV) uzatvorená podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení o
Predmet zmluvy: dodávka pitnej vody z VV
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a .s.
Adresa - sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: predstavenstvo
Funkcia:

Dátum podpisu: 28.03.2017
Dátum zverejnenia: 31.03.2017
Dátum účinnosti: 01.04.2017
PDF príloha: