Detail zverejnenia zmluvy - 142/2017

Evidenčné číslo: 142/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo Preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 a 200125
Predmet zmluvy: odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Cena: 160.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Eduard Mittelham
Adresa - sídlo: Do parku 8, 010 03 Žilina
IČO: 10949402
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 26.02.2017
Dátum zverejnenia: 28.02.2017
Dátum účinnosti: 01.03.2017
PDF príloha: