Detail zverejnenia zmluvy - 49/2017

Evidenčné číslo: 49/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu v súlade s § 269 ods. 2 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: dodávka použitého potravinárskeho oleja
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Trafil Oil SK, s.r.o.
Adresa - sídlo: Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča
IČO: 47313382
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Marek
Funkcia:

Dátum podpisu: 18.01.2017
Dátum zverejnenia: 25.01.2017
Dátum účinnosti: 26.01.2017
PDF príloha: