Detail zverejnenia zmluvy - 467/2016

Evidenčné číslo: 467/2016
Názov zmluvy: Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 19.5.2016
Predmet zmluvy: Prima SIM karta
Cena: 5.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Orange Slovensko, a.s.
Adresa - sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 20.05.2016
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
Dátum účinnosti: 28.05.2016
PDF príloha: