Detail zverejnenia zmluvy - 464/2016

Evidenčné číslo: 464/2016
Názov zmluvy: Príloha k zmluve o poskytovaní verjných služieb - súhlasy č. zmluvy: A9945823
Predmet zmluvy: súhlas na zverejnenie určených osobných údajov
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Orange Slovensko, a.s.
Adresa - sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Zuzana Nemečková
Funkcia: obchodná riaditeľka

Dátum podpisu: 20.05.2016
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
Dátum účinnosti: 28.05.2016
PDF príloha: