Detail zverejnenia zmluvy - 457/2016

Evidenčné číslo: 457/2016
Názov zmluvy: Príkazná zmluva uzavretá podľa § 724 a nasledujúcich Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Ovčiarsko
Cena: 300.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: RNDr. Milan Branický, CSc.
Adresa - sídlo: Ul. Červenej armády 1/18, 038 53 Turany
IČO: 40100670
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 26.05.2016
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
Dátum účinnosti: 28.05.2016
PDF príloha: