Detail zverejnenia zmluvy - 324/2016

Evidenčné číslo: 324/2016
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
Predmet zmluvy: Biznis linka M
Cena: 19.99 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovak Telekom, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Silvia Haburaj
Funkcia:

Dátum podpisu: 18.04.2016
Dátum zverejnenia: 19.04.2016
Dátum účinnosti: 20.04.2016
PDF príloha: