Detail zverejnenia zmluvy - 336/2016

Evidenčné číslo: 336/2016
Názov zmluvy: Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu
Predmet zmluvy: zmena článku 4. Platobné podmienky a termín plnenia cena
Cena: 700.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Arch. Barbara Barčáková
Adresa - sídlo: Trnavská 1358/16, 010 08 Žilina
IČO: 46168761
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 11.04.2016
Dátum zverejnenia: 18.04.2016
Dátum účinnosti: 19.04.2016
PDF príloha: