Detail zverejnenia zmluvy - 187/2016

Evidenčné číslo: 187/2016
Názov zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb
Predmet zmluvy: Biznis linka 200
Cena: 19.99 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovak Telekom, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Silvia Haburaj
Funkcia:

Dátum podpisu: 03.03.2016
Dátum zverejnenia: 11.03.2016
Dátum účinnosti: 14.03.2016
PDF príloha: