Detail zverejnenia zmluvy - 260/2016

Evidenčné číslo: 260/2016
Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.Z. č. 1611438
Predmet zmluvy: vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
Cena: 38.50 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovgram
Adresa - sídlo: Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
IČO: 17310598
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Natália Škvareninová
Funkcia: riaditeľka Slovgram-u

Dátum podpisu: 04.04.2016
Dátum zverejnenia: 11.04.2016
Dátum účinnosti: 12.04.2016
PDF príloha: