Detail zverejnenia zmluvy - 291/2016

Evidenčné číslo: 291/2016
Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: finančné prostriedky na verejnoprospešné účely obce Ovčiarsko
Cena: 200.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Peter Dudoň / František Kysela
Adresa - sídlo: 014 01 Družstevná 1081/7, Bytča / 010 04 Drieňová 22, Žilina-Závodie
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 04.04.2016
Dátum zverejnenia: 06.04.2016
Dátum účinnosti: 06.04.2016
PDF príloha: