Detail zverejnenia zmluvy - 266/2016

Evidenčné číslo: 266/2016
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzevratá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisovb
Predmet zmluvy: úprava ceny diela realizačnej projektovej dokumentácie
Cena: 6000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Arch. Barbara Barčáková
Adresa - sídlo: Trnavská 1358/16, 010 08 Žilina
IČO: 46168761
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Arch. Barbara Barčáková
Funkcia: zhotoviteľ

Dátum podpisu: 23.03.2016
Dátum zverejnenia: 30.03.2016
Dátum účinnosti: 31.03.2016
PDF príloha: