Detail zverejnenia zmluvy - 265/2016

Evidenčné číslo: 265/2016
Názov zmluvy: Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Predmet zmluvy: Vypracovanie Štúdie uskututočniteľnosti vrátane poradenstva v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti
Cena: 6800.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: MP Profit PB, s.r.o.
Adresa - sídlo: Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 50068849
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Potecký
Funkcia: konajúci

Dátum podpisu: 22.03.2016
Dátum zverejnenia: 29.03.2016
Dátum účinnosti: 30.03.2016
PDF príloha: