Detail zverejnenia zmluvy - 181/2016

Evidenčné číslo: 181/2016
Názov zmluvy: Kúpna zmluva uzatvorená medzi podnikom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Predmet zmluvy: Dodanie telefónu Gigaset C530
Cena: 8.25 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovak Telekom, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Silvia Haburaj
Funkcia:

Dátum podpisu: 03.03.2016
Dátum zverejnenia: 03.03.2016
Dátum účinnosti: 04.03.2016
PDF príloha: