Detail zverejnenia zmluvy - 109/2016

Evidenčné číslo: 109/2016
Názov zmluvy: Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre realizáciu stavby
Cena: 7550.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Arch. Barbara Barčáková
Adresa - sídlo: Trnavská 1358/16, 010 08 Žilina
IČO: 46168761
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Arch. Barbara Barčáková
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 08.02.2016
Dátum zverejnenia: 10.02.2016
Dátum účinnosti: 11.02.2016
PDF príloha: