Detail zverejnenia zmluvy - 135/2016

Evidenčné číslo: 135/2016
Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2016-000235-00 uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonnníka (ďalej len zmluva)
Predmet zmluvy: vypožičanie podperných bodov elektrických vedení za účelom umiestnenia zariadení - vedenia, svietidiel, rozvádzačov verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a kamerového systému
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Marek Štrpka
Funkcia: generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 15.02.2016
Dátum zverejnenia: 17.02.2016
Dátum účinnosti: 18.02.2016
PDF príloha: