Detail zverejnenia zmluvy - 966/2016

Evidenčné číslo: 966/2016
Názov zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Predmet zmluvy: zmena počtu obyvateľov k 31.12.2015 a zmena financovania na rok 2017
Cena: 1784.10 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Obec Strečno
Adresa - sídlo: Sokolská 487, 013 24 Strečno
IČO: 00321648
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Bc. Dušan Štádani
Funkcia: starosta obce

Dátum podpisu: 07.12.2016
Dátum zverejnenia: 21.12.2016
Dátum účinnosti: 22.12.2016
PDF príloha: