Detail zverejnenia zmluvy - 915/2016

Evidenčné číslo: 915/2016
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: konzultačné, poradenské a ďalšie služby týkajúce sa miestnej samosprávy
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: EuroPro Slovensko, n.o.
Adresa - sídlo: Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
IČO: 37983598
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: JUDr. Peter Vachan
Funkcia: riaditeľ

Dátum podpisu: 28.11.2016
Dátum zverejnenia: 30.11.2016
Dátum účinnosti: 01.12.2016
PDF príloha: