Detail zverejnenia zmluvy - 659/2016

Evidenčné číslo: 659/2016
Názov zmluvy: Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2016/2017 podľa obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
Predmet zmluvy: dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Katarína Sobotovičová
Adresa - sídlo: 925 54 Šalgočka 61
IČO: 42402727
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 22.08.2016
Dátum zverejnenia: 02.09.2016
Dátum účinnosti: 03.09.2016
PDF príloha: