Detail zverejnenia zmluvy - 612/2016/16

Evidenčné číslo: 612/2016/16
Názov zmluvy: Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014
Predmet zmluvy: dodávka plynu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Šabík, Ing. Milan Hargaš
Funkcia: predseda predstavenstva, člen predstavenstva

Dátum podpisu: 26.07.2016
Dátum zverejnenia: 26.07.2016
Dátum účinnosti: 27.07.2016
PDF príloha: