Detail zverejnenia zmluvy - 557/2016

Evidenčné číslo: 557/2016
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení uzavretá podľa ustanovenia § 78 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: udelenie súhlasu - licencie
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Adresa - sídlo: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 02.06.2016
Dátum zverejnenia: 07.07.2016
Dátum účinnosti: 08.07.2016
PDF príloha: