Detail zverejnenia zmluvy - 485/2016

Evidenčné číslo: 485/2016
Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet zmluvy: systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: NATUR-PACK, a.s.
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 20.06.2016
Dátum zverejnenia: 24.06.2016
Dátum účinnosti: 25.06.2016
PDF príloha: